Call:  +841863018462  |  Email:  admin@linkneverdie.com  

XNA Framework

31/1/2013  /  8653 lượt xem  /  Admin

XNA Framework là một công nghệ của Microsoft phục vụ cho mục đích lập trình game. Ưu điểm của nó là tốc độ làm game nhanh, quản lý tài nguyên (hình ảnh, âm thanh, ….) một cách hiệu quả và đơn giản, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

DOWNLOAD
loading...