Beachhead Collection cover
Trang chủ games Beachhead Collection

Beachhead Collection

bởi SW (Bá)

15 July 2002

4909

0

0

Đây là một trong những tựa game tuổi thơ của các thế hệ 8x 9x, hầu như các PC và tiệm net thời xưa đều cài sẵn :))


HIỆN TẠI BAO GỒM:


- Beachhead 2000

- Beachhead 2002

- Operation Blockade

(không cùng series Beachhead nhưng có lối chơi giống)

Cấu hình để chơi game Beachhead Collection

  Minimum:
  • OS: Windows 95, 98, XP, Vista, 7
  • Processor: Pentium II 233 or faster
  • Memory: 32 MB RAM
  • Graphics: DirectX-compatible video card that supports 16bit graphics
  • DirectX: Version 7.0
  • Storage: 75 MB available space
  • Sound Card: DirectX 7 compatible sound card.
  • Additional Notes: Combatability problems can be avoided by setting the executable to run in compatibility mode for windows XP. The .exe files are usually in their respective game folders at \Steam\steamapps\common. Additionally for those who wish to adjust the mouse sensitivity press the + or - buttons.
  Recommended:
  • OS: Windows 95, 98, XP, Vista
  • Processor: Pentium II 266 or faster
  • Memory: 32 MB RAM
  • Graphics: DirectX-compatible video card that supports 16bit graphics
  • DirectX: Version 7.0
  • Storage: 75 MB available space
  • Sound Card: DirectX 7 compatible sound card.
  • Additional Notes: Combatability problems can be avoided by setting the executable to run in compatibility mode for windows XP. The .exe files are usually in their respective game folders at \Steam\steamapps\common. Additionally for those who wish to adjust the mouse sensitivity press the + or - buttons.

Diễn đàn Beachhead Collection

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

* Ai báo lỗi hoặc đặt câu hỏi ở mục ĐÁNH GIÁ mình sẽ lập tức khóa tài khoản của người đó.