Feeding Frenzy cover
Trang chủ games Feeding Frenzy

Feeding Frenzy

bởi SW (Bá)

11 February 2004

3680

0

0

The feeding frenzy begins again! Swim and swerve through underwater worlds, chow down on smaller fish, and chomp your way to ocean supremacy. But watch out: boatloads of pesky predators are looking to make lunch out of you.

Cấu hình để chơi game Feeding Frenzy

    Minimum Requirements: Windows 98/ME/2000/XP, 128 MB RAM, 500MHz or faster, DirectX: 7.0

Diễn đàn Feeding Frenzy

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

* Ai báo lỗi hoặc đặt câu hỏi ở mục ĐÁNH GIÁ mình sẽ lập tức khóa tài khoản của người đó.