STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town cover
Trang chủ games STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town + Full DLC

bởi SW (Bá)

14 July 2020

7276

0

3

HIỆN TẠI ĐÃ BAO GỒM CÁC DLC:


STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town – Cow Costume

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town – Sheep Costume

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town – Dog Costume

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town – Chick Costume

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town – Chicken Costume

Cấu hình để chơi game STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

  Minimum:
  • OS: Windows 8+
  • Processor: Intel Core i5-8265U
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Intel UHD 620
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 2 GB available space
Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

* Ai báo lỗi hoặc đặt câu hỏi ở mục ĐÁNH GIÁ mình sẽ lập tức khóa tài khoản của người đó.