The Wind Road cover
Trang chủ games The Wind Road

The Wind Road - v1.8.3

bởi SW (Bá)

09 July 2020

10185

0

1

Cấu hình để chơi game The Wind Road

MINIMUM:


OS: Windows 7 x64 Windows 10 x64

Processor: Intel Core i5 4590

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760

Storage: 40 GB available space


RECOMMENDED:


OS: Windows 10 x64

Processor: Intel Core i7 6700

Memory: 12 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970

Storage: 40 GB available space

Diễn đàn The Wind Road

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

* Ai báo lỗi ở mục ĐÁNH GIÁ mình sẽ lập tức khóa tài khoản của người đó.