You Are Empty cover
Trang chủ games You Are Empty

You Are Empty

bởi SW (Bá)

27 October 2006

6693

0

0

Cấu hình để chơi game You Are Empty

Minimum


OS:Windows® 2000/XP or Higher

CPU:Intel Pentium 2.4GHz or AMD Athlon/Sempron 2500+

RAM:512 MB

GPU:GeForce FX 5600 or ATI 9600 with RAM 128 Mb and video adapter driver versions NOT LOWER THAN ForceWare 91.33 (NVidia) or Catalyst 6.6 (ATI)

Sound:Sound card

ODD:8X CD-ROM Drive


Recommended


OS:Windows® 2000/XP or Higher

CPU:Intel Pentium 3.2 GHz or AMD Athlon/Sempron 3000+

GPU:GeForce 6600 or ATI X800 class with RAM 256 Mb and video adapter driver versions NOT LOWER THAN ForceWare 91.33 (NVidia) or Catalyst 6.6 (ATI) 

RAM:1 GB

Sound:Sound Card

ODD:8X CD-ROM Drive

Diễn đàn You Are Empty

Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

* Ai báo lỗi hoặc đặt câu hỏi ở mục ĐÁNH GIÁ mình sẽ lập tức khóa tài khoản của người đó.