Your Island -KIMI NO SIMA- cover
Trang chủ games Your Island -KIMI NO SIMA-

Your Island -KIMI NO SIMA-

bởi SW (Bá)

16 October 2019

7328

0

0

Your Island -KIMI NO SIMA-

Your Island -KIMI NO SIMA-

Your people landed on a virgin forest island.
Develop the island, build a house, make fields and barns, develop agriculture, fishery and industry,
Let's develop into a wonderful island.

It is a box-garden / sandbox-type simulation game that guides people and develops and develops islands.

Your Island -KIMI NO SIMA-

Cấu hình để chơi game Your Island -KIMI NO SIMA-

  Minimum:
  • OS: Windos 7,8,10
  • Processor: Intel Core i5 2.5Ghz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 800 x 600
  • Storage: 160 MB available space
  Recommended:
  • OS: Windos 7,8,10
  • Processor: Intel Core i5 2.5Ghz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 1920 x 1280
  • Storage: 160 MB available space
Chưa có bài thảo luận nào liên kết với bài viết này.

* Ai báo lỗi hoặc đặt câu hỏi ở mục ĐÁNH GIÁ mình sẽ lập tức khóa tài khoản của người đó.