The Losers
Trang chủ phim The Losers

The Losers

Quái Kiệt Thất Thế

bởi Admin

23 April 2010

3079

0

0

Đánh giá phim:

(1 lượt đánh giá)

The Losers (Quái Kiệt Thất Thế) - Một nhóm mật vụ CIA được gửi đến khu rừng nhiệt đới nước Bolivia để thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ thấy mình bị phản bội bởi chính những kẻ đứng đầu tổ chức, mà kẻ chủ mưu chỉ được biết với cái tên Max...

* Ai báo lỗi ở mục ĐÁNH GIÁ mình sẽ lập tức khóa tài khoản của người đó.