DieselStormers

DieselStormers

DieselStormers là một game hành động dạng bắn xả đạn với những yếu tố của game nhập vai như những màn chơi được tái tạo ngẫu nhiên, vũ khí có thể được tạo nên từ những mảnh ghép mà bạn thu nhặt được trên đường đi.Trong game này, bạn sẽ chiến đấu trên những thành phố được tái tạo ngẫu nhiên của Ravensdale. Nâng cấp sức mạnh cho những Dieselknight của bạn để có thể quét sạch lũ Orc trên đường đi!...

Xem thêm