VVVVVV 2010

VVVVVV 2010

Mới đây, trên hệ thống đã xuất hiện tựa game với cả cái tên lẫn cách chơi đều khá kỳ cục VVVVVV. Nhà phát triển Terry Cavanagh (cũng là ngườ...


Xem thêm