Europa Universalis 4 + Update v1.28.3

Europa Universalis 4 + Update v1.28.3

Europa Universalis 4 là trò chơi mới nhất trong seri Europa Universalis. Khung thời gian của trò chơi được thiết lập từ 1444 đến cuối thế kỷ 18. Như các trò chơi trước trong seri, người chơi có thể chọn chơi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới tồn tại trong khoảng thời gian này. Như một trò chơi sandbox không có mục tiêu thực sự, người chơi sẽ có thể tiến hành chiến tranh, ngoại giao, thương mại, và nhiều khía cạnh quản lý khác trong việc điều hành đất nước. Europa Universalis IV sẽ sử dụng một phiên bản cải tiến của động cơ Clauswitz Paradox, và mang lại những cải tiến giao diện người dùng.PHIÊN BẢN HIỆN TẠI CÓ THỂ CHƠI ĐƯỢC COOP - MULTIPLAYER - ONLINE QUA STEAMVÀ ĐÃ BAO GỒM ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ CÁC DLC:Europa Universalis IV: 100 Years War Unit PackEuropa Universalis IV: Horsemen of the Crescent Unit PackEuropa Universalis IV: Winged Hussars Unit PackEuropa Universalis IV: Star and Crescent DLCEuropa Universalis IV: American Dream DLCEuropa Universalis IV: Purple PhoenixEuropa Universalis IV: National MonumentsEuropa Universalis IV: Conquest of Constantinople Music PackEuropa Universalis IV: National Monuments IIEuropa Universalis IV: Conquest of ParadiseEuropa Universalis IV: Conquistadors Unit packEuropa Universalis IV: Native Americans Unit PackEuropa Universalis IV: Songs of the New WorldEuropa Universalis IV: Songs of YuletideEuropa Universalis IV: Native Americans II Unit PackEuropa Universalis IV: Colonial British and French Unit PackEuropa Universalis IV: Muslim Advisor PortraitsEuropa Universalis IV: Wealth of NationsEuropa Universalis IV: Muslim Ships Unit PackEuropa Universalis IV: Trade Nations Unit PackEuropa Universalis IV: Res PublicaEuropa Universalis IV: Anthology of Alternate HistoryEuropa Universalis IV: Indian Subcontinent Unit PackEuropa Universalis IV: Indian Ships Unit PackEuropa Universalis IV: Republican Music PackEuropa Universalis IV: Art of WarEuropa Universalis IV: Evangelical Union Unit PackEuropa Universalis IV: Catholic League Unit PackEuropa Universalis IV: Songs of War Music PackEuropa Universalis IV: Guns, Drums and Steel Music PackEuropa Universalis IV: El DoradoEuropa Universalis IV: El Dorado Content PackEuropa Universalis IV: Guns, Drums and Steel Volume 2Europa Universalis IV: Common SenseEuropa Universalis IV: Women in HistoryEuropa Universalis IV: Common Sense Content PackEuropa Universalis IV: The CossacksEuropa Universalis IV: The Cossacks Content PackEuropa Universalis IV: Sounds from the community - Kairis SoundtrackEuropa Universalis IV: Catholic Majors Unit PackEuropa Universalis IV: Sabaton SoundtrackEuropa Universalis IV: Mare NostrumEuropa Universalis IV: Mare Nostrum Content PackEuropa Universalis IV: Kairis Soundtrack Part IIEuropa Universalis IV: Fredman's EpistlesEuropa Universalis IV: Fredman's Midsummer EpistlesEuropa Universalis IV: Rights of ManEuropa Universalis IV: Rights of Man Content PackEuropa Universalis IV: Songs of RegencyEuropa Universalis IV: Mandate of HeavenEuropa Universalis IV: Mandate of Heaven Content PackEuropa Universalis IV: Evangelical Majors Unit PackEuropa Universalis IV: Immersion Pack: Europa Universalis IV: Third RomeEuropa Universalis IV: Music: Europa Universalis IV: The Rus AwakeningEuropa Universalis IV: Cradle of CivilizationEuropa Universalis IV: Cradle of Civilization Content PackEuropa Universalis IV: Immersion Pack: Europa Universalis IV: Rule BritanniaEuropa Universalis IV: Rule Britannia Music PackEuropa Universalis IV: Expansion DharmaEuropa Universalis IV: Dharma Content PackEuropa Universalis IV: Immersion Pack - Europa Universalis IV: Golden Century (NEW)...

Xem thêm