Granblue Fantasy: Versus + Online

Granblue Fantasy: Versus + Online

HIỆN TẠI CÓ THỂ CHƠI ĐƯỢC:- Online Coop - Multiplayer thông qua Remote Play Together- Online Coop - Multiplayer thông qua Steam- Local Coop - Multiplayer (Max 2 người / máy)VÀ ĐÃ BAO GỒM CÁC DLC:- Granblue Fantasy: Versus - Additional Character Set 2 (Narmaya)- Granblue Fantasy: Versus - Additional Character Set 1 (Beelzebub)- Granblue Fantasy: Versus - Character Pass 1- Granblue Fantasy: Versus - Color Pack Set 1- Granblue Fantasy: Versus - Color Pack Set 2- Granblue Fantasy: Versus - Color Pack Set 3- Granblue Fantasy: Versus - Color Pack Set 4- Granblue Fantasy: Versus - Color Pack Set 5- Granblue Fantasy: Versus - Color Pack Set 6...

Xem thêm