Saints Row 4 - Game of the Century Edition + Full DLC + Online

Saints Row 4 - Game of the Century Edition + Full DLC + Online

Saints Row IV Game of the Century Edition là bản full của game Saints Row IV (Saints Row 4), một game hành động-phiêu lưu thế giới mở được phát triển bởi Volition, Inc và được xuất bản bởi Deep Silver. Saints Row IV Game of the Century Edition bao gồm tất cả các DLC cho Saints Row IV.HIỆN TẠI CÓ THỂ CHƠI ĐƯỢC:- Online Coop - Multiplayer thông qua Steam- Online Coop - Multiplayer thông qua mạng LAN ảo- LAN Coop - MultiplayerVÀ ĐÃ BAO GỒM CÁC DLC:- Saints Row Episode 4 - Preorder DLC- Saints Row IV - Commander-In-Chief Pack (Saints Row IV: Commander-In-Chief Pack)- Saints Row IV - Volition Comics Pack (Saints Row IV: Volition Comics Pack)- Saints Row IV - Saints Row IV Season Pass (Saints Row IV: Season Pass)- Saints Row IV - The Rectifier- Saints Row IV - The Executive Privilege Pack- Saints Row IV - Team Fortress 2 Pack- Saints Row IV - Brady Games Pack- Saints Row IV - Grass Roots Pack- Saints Row IV - Presidential Pack- Saints Row IV - Dubstep Expansion Pack (Saints Row IV: Dubstep Gun (Remix) Pack)- Saints Row IV - Wild West Pack- Saints Row IV - GAT V Pack- Saints Row IV - Child´s Play Pack- Saints Row IV - Enter The Dominatrix- Saints Row IV - The Super Saints Pack- Saints Row IV - Pirate's Booty Pack- Saints Row IV - Element of Destruction Pack- Saints Row IV - Zinyak Attack Pack- Saints Row IV - Hey Ash Whatcha Playin? Pack- Saints Row IV - How the Saints Save Christmas- Saints Row IV - Anime Pack- Saints Row IV - Stone Age Pack- Saints Row IV - Bling Bling Pack- Saints Row IV - Reverse Cosplay Pack- Saints Row IV - Game On (Saints Row IV - Game On Pack)- Saints Row IV - College Daze (Saints Row IV - College Daze Pack)- Saints Row IV - Thank You Pack- Saints Row IV - Gamestop Weapon Contest (Saints Row IV - Gamestop Warped Weapon Challenge)- Saints Row IV - Grass Roots ´Merica Weapon Skin- Saints Row IV Game of the Century Edition...

Xem thêm