Payday: The Heist 2011

Payday: The Heist 2011

Nội dung của trò chơi nói về các vụ cướp ngân hàng được thiết kế và xây dụng một cách phức tạp và chi tiết lấy cảm hứng từ phim của Hollywood.Trong Pa...


Xem thêm