Resident Evil 3 Nemesis 2000

Resident Evil 3 Nemesis 2000

Lũ quái vật ở Resident Evil 3 đã tiến hóa, và xuất hiện một số con quỷ mới, nguy hiểm hơn , tàn ác hơn. và con quỷ Nemesis là con trùm độc ác nhất tro...


Xem thêm