Silent Hill 1 1999

Silent Hill 1 1999

Trong Silent Hill, người chơi sẽ theo chân nhân vật chính Harry Mason. Anh cùng đứa con gái nuôi Cheryl Mason đang lái xe qua ngoại ô Silent Hill...


Xem thêm