The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - v1.5.80

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - v1.5.80

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition sẽ mang đầy đủ những tinh hoa của phiên bản gốc cùng những được nâng cấp lên để phù hợp với những hệ máy next-gen như PS4 và Xbox One. Bethesda đã thêm vào một số hiệu ứng độ họa mà phiên bản trên console trước đây không có như nâng cấp hình ảnh hiệu ứng trong game lên Full HD 1080p, tăng thể tích tương phản ánh sáng (volumetric god-ray), tăng mức độ của hiện ứng tuyết (snow shaders), tăng sự đổ bóng chiều sâu (dynamic depth of field), tăng sự tương phản của bề mặt vật thể (screen space reflections) và tăng độ tương phản bể mặt nước (water shaders). The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition cũng sẽ bao gồm tất cả các DLC như phiên bản Legend Edition trước đây và bên cạnh đó phiên bản trên PS4 và Xbox One cũng sẽ được tích hợp chức năng hỗ trợ cho phép tải về các nôi dung chỉnh sửa (mod). The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition dự định sẽ được ra mắt vào 28/10/2016 trên ba hệ máy là PC, PS4, Xbox One, ngoài ra còn một tin vui khác là những người hâm mộ nào đã sở hữu The Elder Scrolls V: Skyrim – Legendary Edition hoặc The Elder Scrolls V: Skyrim cộng tất cả các DLC thì họ sẽ được nâng cấp miễn phí lên The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition....

Xem thêm