Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Không thể Join host của bạn bè

01 September 2020

99

1

được liên kết với bài viết Subsistence

Mình vào game , tạo host và bạn bè của mình ấn vào Join thì báo lỗi Failed to join, ai chỉ cách khắc phục với ạ

  • Admin Quản trị viên

    Bạn nói rõ là bạn chơi thông qua cái gì chứ ? Game này có 2 cách chơi multi cơ mà. Bạn chơi qua LAN hay Steam