Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi Biped could not find Emulator64.dll

03 September 2020

195

1

được liên kết với bài viết Biped

Mình đã làm đủ các bước tắt WD và vẫn bị lỗi thiếu file could not find Emulator64.dll


Lỗi Biped could not find Emulator64.dll

Bài viết đã bị khóa bình luận

  • Câu trả lời được bình chọn
  • Admin Quản trị viên

    Video hướng dẫn chung nói rất rõ, nếu folder game có LND Launcher thì hãy chạy nó thay vì chạy ICON game. Mình đang tự hỏi, tại sao có cái video hướng dẫn chung bên dưới bạn ko xem mà lại đi hỏi như thế này ?