Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Tính năng kết bạn? Could it happen?

05 September 2020

164

2

Theo mọi người và boss nghĩ có nên thêm tính năng kết bạn cho web không? Tại e có mấy thằng bạn nhưng chưa bao giờ thấy nhau trên đây... kết bạn được thì theo dõi tình hình với xem cấu hình nhau dễ hơn =]
E cám ơm. 

  • Admin Quản trị viên

    Haha. Mình cũng nghĩ tới việc đó nhưng suy cho cùng, sinh nó ra cũng chưa biết phải làm gì với nó. Kết bạn để làm gì. T.T.

    • @Admin Chat với nhau riêng trên nhóm, vả lại cũng biết nhiều bạn hay hay nhưng éo biết tên Facebook là gì ;kkk