Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Tôi thấy game có Update và DLC kèm theo, vậy chúng là gì? Cài đặt như thế nào?

bởi SW (Bá)

27 August 2020

966

0

Bài viết đã bị khóa bình luận