Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

LinkNeverDie là gì? Hãy cho tôi biết sơ lược về LinkNeverdie.

bởi SW (Bá)

16 August 2020

108

0

LinkNeverDie (LND) ban đầu được tạo ra là để chia sẻ miễn phí kho lưu trữ về trò chơi (Game), Phần mềm (Software), sau này mở rộng thêm về mảng Phim (Movie - Film) chất lượng cao Bluray và gần đây nhất LND còn phát triển thêm diễn đàn (Forum).

LND chính thức hoạt động vào ngày 28/08/2014. Tính đến 2020 là đã tròn 6 năm.

Các ngôn ngữ chính để tạo thành website LND:

- Frond-end:

+ Html5

+ CSS

+ JavaScript

+ JQuery


- Back-end:

+ ASP


- Database:

+ Microsoft SQL Server

Từ khóa:

Bài viết đã bị khóa bình luận