Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

LinkNeverDie sử dụng ngôn ngữ lập trình nào?

bởi SW (Bá)

16 August 2020

76

0

- Frond-end:

+ Html5

+ CSS

+ JavaScript

+ JQuery

- Back-end:

+ ASP

Từ khóa:

Bài viết đã bị khóa bình luận