Trang chủ Thảo Luận - Hỏi Đáp

Lỗi Reliable Command Buffer Overflow game Call of Duty: Modern Warfare 3

29 August 2020

214

1

được liên kết với bài viết Call of Duty: Modern Warfare 3

Đây là lỗi mà các bạn đang gặp phải (Như hình)

ERROR: Reliable Command Buffer Overflow


No description available.


Hãy xem video dưới đây đễ biết cách fix lỗi đóGiải thích sơ qua:

- Cụ thể, khi bạn chơi đến Mission và địa điểm như trong video, nếu bạn cứ đi thẳng theo đường để đến vị trí tiếp theo nó sẽ bị Lỗi như vậy (Phút 0:22).


- Để tránh lỗi đó thì thay vì đi thẳng bạn nên quay lại và đi vào nhà (Phút 0:40) và tiếp tục đi đến khi qua được con đường đó và đi theo NPC đến vị trí tiếp theo. Việc đó sẽ tránh bị lỗi như trên.

Bài viết đã bị khóa bình luận

  • Câu trả lời được bình chọn
  • Bên trên là cách xử lý với lỗi Reliable Command Buffer Overflow.